SIMBERG

FASTIGHETSFÖRVALTNING

Ett familjeföretag som äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Göteborgs- och Kungälvskommun sedan 1980.

Kontor, lager och butiker är grundstenen, men en framväxande del består i kunder med särskiljande krav.

SIMBERG

FASTIGHETSFÖRVALTNING

Ett familjeföretag som äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Göteborgs- och Kungälvskommun sedan 1980.

Kontor, lager och butiker är grundstenen, men en framväxande del består i kunder med särskiljande krav.

Våra Fastigheter

Vi hyr ut kontors- och lagerlokaler i Göteborg, Kungälv och Kode. I Kungälv hyr vi dessutom ut butikslokaler. Hos oss är kunden i centrum!

 

Simberg Fastighetsförvaltning

Vi anpassar lokaler efter våra hyresgästers behov, detta med egen personal. Det ger oss en bred kompetens inom flera områden jämte en nära kunskap om hyresgästens behov, då varje anpassning är en framväxande process.