Lediga lokaler

Om företaget

Simberg Fastighetsförvaltning bildades 1980. Då som nu, förvaltning av egna fastigheter med kunden i fokus. Idag återfinns vi i Göteborg, Kungälv och Kode. Vi anpassar lokaler efter våra hyresgästers behov, detta med egen personal. Det ger oss en bred kompetens inom flera områden jämte en nära kunskap om hyresgästens behov, då varje anpassning är en framväxande process.

Våra hyresgäster är mångfasetterade och den enes behov är inte den andres likt. Kontor, lager och butiker är grundstenen, men en framväxande del består i kunder med särskiljande krav. Detta består i offentligverksamhet i olika form, hemtjänst och ambulanssjukvård att nämna. Detta ställer inte bara krav på lokalerna utan även på vår organisation. Dessa verksamheter bedrivs dygnet runt, året runt. De förväntas rycka ut närsomhelst någon behöver dem, likt vi vid behov kommer till deras undsättning.

Vi arbetar ständigt med uppdatering av vårt bestånd, då kundkraven ändras över tid. Internets möjligheter ställer krav på uppkoppling och även kylda serverrum. Miljön hamnar i fokus i vid uppvärmning, drift av ventilation samt ett ständigt pågående arbete gällande materialval vid ombyggnationer och nyproduktion. Trä är material som ligger varmt om hjärtat!

Vi söker ständigt nya utmaningar och är inte främmande för att prova på något nytt. Vi har uppfört i egen regi parhus för uthyrning. Detta projekt, jämte tidigare, ger oss en referens för vidare byggnation då vi önskar växa inom bostäder och lägenheter i framtiden. Kunden är kärnan i vår verksamhet. Vi skall anpassa vårt utbud, våra möjligheter och service efter kundens behov och krav.